Author: bonmoepence

מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. בנות מגברים לוקחות אותם באופן אישי. משימת עדיפות של חברת הליווי ישראל https://www.israelxclub.co.il/%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F/ – הפוך את הבנות לתעסוקה טובה עם רווחים רציניים, והלקוחות שלנו מעניקים לשירותים ישירות את האיכות הטובה ביותר. רק שיטה זו מעניקה כוח להשיג שיתוף פעולה ממושך, שיהפוך למקום המלחמה הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי אך ורק ברצונותיה של הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה הן רק על כתפי העובדת. המחיר הממוצע של דירה יומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.